Beintøft 2021

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere.

 

Les mer
Beintøft 2021
Tema: Transport, Gå-til-skolen aksjon
Samarbeidspartnere:

Miljøagentene, ATP i Kristiansandsregionen

Gjenbrukssenter

Prosjektperiode: September 2021 -pågående

Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Bølgen bærekraftsenter setter nå i gang et prosjekt for ombruk. I første omgang skal det kartlegges møbler og inventar i offentlige bygg. Målsetningen er å bruke det man har i stedet for å kjøpe nytt. 

I neste steg ønsker vi å se på muligheten til å etablere et gjenbrukssenter med verksted og håndtering av møbler og interiør som kan dekke både det offentliges behov og sørge for mer tilgjengelig ombruk for privat næringsliv.

Har du ideer og løsninger for oss? Har du lyst å bidra til dette prosjektet? 

Les mer
Gjenbrukssenter
Tema: Sirkulærøkonomi: Gjenbrukssenter
Samarbeidspartnere:

Kristiansand kommune

Agder fylkeskommune

Innredning kontorfellesskap

Prosjektperiode: Januar - pågående

Vi ønsker mer gjenbruk, og det var helt naturlig å tenke gjenbruk når vi skulle innrede våre egne kontorer!

 

Les mer
Innredning kontorfellesskap
Tema: Sirkulærøkonomi: gjenbruk kontorinventar
Samarbeidspartnere:

UiA, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune, Avfall Sør, MultiConsult, WayBack, NMS gjenbruk, Colux

Bildeling

Prosjektperiode: Juni - pågående

Vi har satt i gang et prosjekt for å kartlegge mulighetene for bildeling i Kristiansand. Målet er å bidra til mer kunnskap om bildelingsordninger og legge til rette for at flere kan klare seg uten bil.

Les mer
Bildeling
Tema: Bildeling
Samarbeidspartnere:

Framtiden i våre hender, Bærekraftsfestivalen, Penguin Up

Båtdeling

Prosjektperiode: Juni - pågående

Vi vil se på mulighetene for båtdeling i Kristiansand. Hva må gjøres for å få til en god løsning for at flere kan dele båt?

Les mer
Båtdeling
Samarbeidspartnere:

Framtiden i våre hender, Bærekraftsfestivalen

Gjenbruk og reparasjon

Prosjektperiode: Juni - pågående

Vi er i gang med produksjon av en doku-reklame for reparatører og butikker med gjenbruk. Målsetningen er å inspirere til å ta vare på tingene, reparere mer og kjøpe mer brukt. 

Les mer
Gjenbruk og reparasjon
Tema: Sirkulærøkonomi: gjenbruk og reparasjon
Samarbeidspartnere:

Kristiansand kommune, Framtiden i våre hender, South Coast Creative