OmbruksHUB Sørlandet

Prosjektperiode: September 2021 - pågående

Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Bølgen bærekraftsenter setter nå i gang et prosjekt for ombruk. I første omgang skal det kartlegges møbler og inventar i offentlige bygg. Målsetningen er å bruke det man har i stedet for å kjøpe nytt. 

I neste steg ønsker vi å se på muligheten til å etablere et gjenbrukssenter med verksted og håndtering av møbler og interiør som kan dekke både det offentliges behov og sørge for mer tilgjengelig ombruk for privat næringsliv.

Har du ideer og løsninger for oss? Har du lyst å bidra til dette prosjektet? 

OmbruksHUB Sørlandet
Tema: Sirkulærøkonomi: OmbruksHUB
Samarbeidspartnere:

Kristiansand kommune

Agder fylkeskommune