Byutvikling

Kristiansand og Agder har ambisiøse klimamål. Vi samler aktører fra bygg, anlegg og byutvikling om samarbeid om klimagassreduksjon og grønne prosjekter!

Gå til

Innovasjon

Bli med i vårt gründerfellesskap der entreprenører og sosiale innovatører kommer sammen for å finne nye løsninger og realisere sine ideer for et bærekraftig samfunn.

Gå til

Omstilling

Næringslivet spiller hovedrollen i den grønne omstillingen. Hvordan kan din bedrift bidra? Bli med og finn løsninger sammen med oss!

Gå til

Mat

Ved å spise mindre kjøtt kan vi bidra til lavere klimagassutslipp. Å dyrke selv eller velge kortreist gir et nærere forhold til maten, næringskjeder og biologisk mangfold.

Gå til
Bærekraftige bygg
Samarbeid