design-uten-navn-(11)

Bygg, anlegg og byutvikling er et område der vi kan få til stor reduksjon i klimagassutslipp på kort tid! Vi samler fremtidsretta aktører fra bransjen for kunnskapsdeling og samarbeid!

Grønn byutvikling
design-uten-navn-(13)

Bli med i vårt levende gründerfellesskap der entreprenører og sosiale innovatører kommer sammen for å finne nye løsninger og realisere sine ideer for et bærekraftig og rettferdig samfunn.

Grønn innovasjon
design-uten-navn-(14)

Næringslivet spiller hovedrollen i den grønne omstillingen. Vi hjelper gjerne med strategiarbeid, handlingsplaner, rapportering, kurs for ansatte eller workshops for å løse din utfordring.

Grønn omstilling

Arrangementer

Grønn gründer

På Bølgen kan du etablere og bygge din bedrift eller starte ditt prosjekt sammen med andre innovatører og gründere. Vi tror på samarbeid, kunnskapsdeling og møteplasser der etablerte bedrifter, gründere, akademia og ildsjeler kommer sammen for å finne løsninger på vår tids samfunnsutfordringer. Sjekk ut våre tilbud!

Våre tilbud
Grønn gründer

Samarbeid

80 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Hva må til i din bedrift? I din husholdning? Teknologi og elektifisering er viktig, men for å nå målene skal vi også endre måten vi bruker jordens ressurser. Vi inviterer næringsliv, gründere, akademia, frivillighet, ildsjeler og andre nysgjerrige til samarbeid om å nå målene.

Prosjekter
Samarbeid

Leie av lokaler og møterom

Skal du arrangere kurs, seminar eller workshop med tema bærekraft? Vi har lokaler til leie, og vi kan også bidra med å finne foredragsholdere og hjelpe med det praktiske.

Les mer
Leie av lokaler og møterom

Bærekraftige bygg

Bygg, anlegg og eiendom står for opp mot 40 % av klimagassutlippene. Ønsker du hjelp til å kartlegge dine eiendommer? Her finnes muligheter for besparelser både innen energi og finans ved å gjennomføre riktige tiltak. Husk også å benytte de støtteordningene som finnes. 

Ta kontakt
Bærekraftige bygg