gronne-bygg-logo_1

Kompetansearena Grønn by // Grønne bygg

Det er utrolig mye som skjer innen bygg, anlegg, eiendom og byutvikling for å lykkes med reduksjon i klimagassutslipp og grønn omstilling.

Kompetansearenaen samler regionens bedrifter innen bygg, anlegg, eiendom og byutvikling for kompetansedeling. Vi deler informasjon om løsninger og muligheter i det grønne skiftet. Vi henter inn spisskompetanse innen ulike temaer og henter inspirasjon nasjonalt og internasjonalt, og vi viser frem regionens entreprenører og prosjekter med høye ambisjoner for klima- og miljø.

Vi inviterer til kurs, seminarer og workshops med temaer som energisparing, elektrifisering og utslippsfrie anleggsplasser, solceller, vindkraft, batteri, energibrønner, ombruk, sirkulærøkonomi, materialvalg, rehabilitering og andre aktuelle saker rundt regulering og tilskuddsmuligheter. 

Vi elsker bedrifter som mener alvor med grønn omstilling, og vi elsker grønne gründere! Alle våre arrangementer gjennomføres i samarbeid med regionens organisasjoner og bedrifter. Har du et tema du vil sette på agendaen? Vi samarbeider gjerne!

Vi jobber for hele regionen ogi ser etter samarbeidsprosjekter som kan kvalifisere for nasjonale og internasjonale midler. 

Har du lyst å bli partner i Kompetansearenaen? Du kan se vilkårene og inngå avtalen her

 

 

Ta kontakt