doga-kurs

Rådgivning og samarbeid

For å løse utfordringene med klimagassutslipp og overforbruk av ressurser, må både store og små bedrifter gjøre endringer. Vi samarbeider gjerne med deg for å finne løsninger!

 

Vi kan bidra ved kartlegging av din bedrifts risikoer og utfordringer -og vi kan være med å utarbeide strategi- og handlingsplaner for hvordan din bedrift kan redusere klimagassutslipp og ressursbruk. Vi samarbeider med rådgivere fra ulike bransjer og kan hjelpe deg å lage et bra opplegg for din bedrift. 

 

  • risikovurdering
  • definere bærekraftsmål
  • bærekraftsrapportering
  • klimagassregnskap
  • bærekraft inn i strategi og handlingsplan
  • opplæring bærekraft for bedriftens ansatte
  • opplæring i bærekraft for styret og ledelsen
  • kommunikasjon rundt bærekraft
  • miljøsertifisering

 

Vi mener alvor og har som eneste mål å bidra til raskere grønn omstilling. Mener du også alvor og har en god løsning for å redusere klimagassutslipp, ta vare på naturen, hindre utenforskap eller har knekt koden på andre bærekraftsutfordringer? Kan du dele din kompetanse med andre i vår region? 

Ta kontakt så tar vi en prat!

Ta kontakt