Bildeling

Prosjektperiode: Juni - pågående

Vi har satt i gang et prosjekt for å kartlegge mulighetene for bildeling i Kristiansand. Målet er å bidra til mer kunnskap om bildelingsordninger og legge til rette for at flere kan klare seg uten bil.

Prosjektet er finansiert av Folkets klimadugnad. 

Prosjektet er todelt: Først vil vi kartlegge eksisterende bildelingsordninger. Deretter ønsker vi å kartlegge mulige driftsmodeller og praktiske løsninger for å kunne styrke bildelingsordningene.

Har du lyst å bidra i prosjektet eller har en bildelings-ide du vil diskutere med oss? Ta kontakt med Øyvind Stenberg eller Bjørn Mong som leder prosjektet:

Øyvind Stenberg: oyvind.stenberg@bfestivalen.com

Bjørn Mong: bjorn.mong@bfestivalen.com

Bildeling
Tema: Bildeling
Samarbeidspartnere:

Framtiden i våre hender, Bærekraftsfestivalen, Penguin Up