Beintøft 2021

Beintøft er en konkurranse for alle barneskoleelever. Vi vil inspirere til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen! Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere.

 

I 2021 går aksjonen fra 30. august til 24. september. Med Beintøft ønsker Miljøagentene å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av klima- og miljøproblemene tilknyttet bilkjøring til skolen og i lokalsamfunn.

ATP i Kristiansnadsregionen har bevilget penger til å styrke gå-til-skolen aksjonen lokalt. I 2021 er det Bølgen bærekraftsenter som har fått oppdraget med å bistå i gjennomføringen av aksjonen.

 

 

Beintøft 2021
Tema: Transport, Gå-til-skolen aksjon
Samarbeidspartnere:

Miljøagentene, ATP i Kristiansandsregionen