Båtdeling

Prosjektperiode: Juni - pågående

Vi vil se på mulighetene for båtdeling i Kristiansand. Hva må gjøres for å få til en god løsning for at flere kan dele båt?

Prosjektet har fått støtte fra Folkets klimadugnad.

Prosjektet er todelt: Først vil vi kartlegge eksisterende båtdelingsordninger. Deretter ønsker vi å kartlegge mulige driftsmodeller og praktiske løsninger for å kunne opprette en båtdelingsordning. 

Har du lyst å bidra i prosjektet eller har en båtdelings-ide du vil diskutere med oss? Ta kontakt med Øyvind Stenberg eller Bjørn Mong som leder prosjektet:

Øyvind Stenberg: oyvind.stenberg@bfestivalen.com

Bjørn Mong: bjorn.mong@bfestivalen.com

Båtdeling
Samarbeidspartnere:

Framtiden i våre hender, Bærekraftsfestivalen