Solveig Nilsen

Bli bedre kjent med teamet på Bølgen!

Les mer

Lill-Mari Arnesen

Bli bedre kjent med teamet på Bølgen!

Les mer

Ombruks-HUB Sørlandet etablert av Bølgen bærekraftsenter!

Ombruks-HUB Sørlandet er nå etablert og leverer tjenester som demontering, frakt, lagring og distribusjon av kontormøbler og inventar i Agderregionen.

Les mer

Day of Week

Bli kjent og møt noen av våre medlemmer. Vår andre historie er om Day of Week, som jobber for å gjøre kortreist mat mer tilgjengelig

Les mer

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av det som skjer -meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på
design-uten-navn-(11)

Vi samler aktører med grønne ambisjoner fra bygg, anlegg og byutvikling til kunnskapsdeling og samarbeid!

Kompetansearena
design-uten-navn-(13)

Møt entreprenører og sosiale innovatører! Sammen finner vi nye løsninger og realiserer ideer for et bærekraftig og rettferdig samfunn.

Grønn innovasjon
design-uten-navn-(14)

Vi tilbyr hjelp til strategiarbeid, handlingsplaner, rapportering, kurs for ansatte eller workshops for å løse din grønne utfordring.

Grønn omstilling

Arrangementer

Grønne gründere og innovasjon

Vi ønsker innovatører, tenkere, ildsjeler og handlekraft velkommen: Bli med å finne nye løsninger på vår tids samfunnsutfordringer!

Sitter du på en ide eller et ønske om å utvikle løsninger som kan redusere klimagassutslipp, redusere ressursforbruk eller øke sirkulære ressursløp? Jobber du for inkludering og flere i arbeid? På Bølgen bærekraftsenter arbeider vi på tvers av de tre bærekrafts-dimensjonene og legger til rette for samhandling mellom offenlig og privat næringsliv, gründere, akademia, frivillighet og ildsjeler. 

Vårt kontorfellesskap skapes rundt grønn innovasjon og bærekraftig vekst. Her finner du en gruppe dedikerte og lidenskapelige grønne gründere som arbeider sammen for å forme fremtiden på en måte som er både lønnsom og miljøvennlig.

I vårt nettverk er vi opptatt av å skape et trygt, profesjonelt og trivelig miljø. Gründerne jobber med ombruk, kollektivtransport, kulturarrangementer, design, byutvikling, inkludering, teknologi.... Det er en mangfoldig blanding av ideer, men de har alle det samme formålet: å finne løsninger på noen av planetens mest presserende utfordringer. Diskusjonene ved lunsjbordet handler ofte om hvordan man kan redusere karbonavtrykket, øke energieffektiviteten og fremme bærekraftig forbruk.

Kontorfellesskapet fungerer som et økosystem for innovasjon. Gründere deler kunnskap og ressurser, og det oppfordres til samarbeid for å akselerere endring. Felles lunsjer og workshops er vanlige, og det er alltid en følelse av samhold og støtte blant medlemmene. Du får tilbud om både faglig påfyll og sosiale begivenheter -alt i en bærekraftig ramme.

Har du lyst å drømme, jobbe og utvikle deg sammen med oss? Du er hjertelig velkommen!  

Våre tilbud
Grønne gründere og innovasjon

Rådgivning og samarbeid

For å løse utfordringene med klimagassutslipp og overforbruk av ressurser, må både store og små bedrifter gjøre endringer. Vi samarbeider gjerne med deg for å finne løsninger!

Vi kan bidra ved kartlegging av din bedrifts risikoer og utfordringer -og vi kan være med å utarbeide strategi- og handlingsplaner for hvordan din bedrift kan redusere klimagassutslipp og ressursbruk. Vi samarbeider med rådgivere fra ulike bransjer og kan hjelpe deg å lage et bra opplegg for din bedrift. 

  • risikovurdering
  • definere bærekraftsmål
  • bærekraftsrapportering
  • klimagassregnskap
  • bærekraft inn i strategi og handlingsplan
  • opplæring bærekraft for bedriftens ansatte
  • opplæring i bærekraft for styret og ledelsen
  • kommunikasjon rundt bærekraft
  • miljøsertifisering

Ta kontakt dersom du ønsker en prat med oss!

Ta kontakt
Rådgivning og samarbeid

Leie av lokaler og møterom

Skal du arrangere kurs, seminar eller workshop med tema bærekraft? Vi har lokaler til leie, og vi kan også bidra med å finne foredragsholdere og hjelpe med det praktiske.

Les mer
Leie av lokaler og møterom

Grønn by // Grønne bygg

Bygg‐ og anleggsindustrien står for en høy andel av energiforbruk, klimagassutslipp, forbruk av råmaterialer og har høy produksjon av avfall. Bygg, anlegg og byutvikling er et område der vi kan få til stor reduksjon i klimagassutslipp på kort tid!

Vi har etablert kompetansearenaen Grønn by // Grønne bygg. 

Målsetning: Skape en møteplass for påfyll av kompetanse og inspirasjon. 

Vi samler regionens bedrifter innen bygg, anlegg, eiendom og byutvikling for kompetansedeling og  deler informasjon om løsninger og muligheter i det grønne skiftet. Vi henter inn spisskompetanse innen ulike temaer og henter inspirasjon nasjonalt og internasjonalt, og vi viser frem regionens entreprenører og prosjekter med høye ambisjoner for klima- og miljø. 

Vi inviterer til kurs, seminarer og workshops med temaer som energisparing, elektrifisering og utslippsfrie anleggsplasser, solceller, vindkraft, batteri, energibrønner, ombruk, sirkulærøkonomi, materialvalg, rehabilitering og andre aktuelle saker rundt regulering og tilskuddsmuligheter. 

Vi jobber for hele regionen ogi ser etter samarbeidsprosjekter som kan kvalifisere for nasjonale og internasjonale midler. Ta gjerne kontakt dersom du har et tiltak eller et prosjekt på gang og du tenker at Bølgen bærekraftsenter kan være aktuell samarbeidspartner!

Kompetansearena
Grønn by // Grønne bygg