kopi-av-some-169-–-nettside-–-mal-(9)

Kunst, kultur og kreativitet i byutvikling

I september kommer Charles Landry til Kristiansand for å holde foredrag om hvordan kunst, kultur og kreativitet kan brukes til å utvikle Kristiansand og Lagmannsholmen.

– Kristiansand er i stadig utvikling. Flere sentrale områder står for tur på tegnebordet og skal transformeres til urbane nabolag. De skal bli morgendagens svar på attraktiv, innovativ og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det skaper store forventninger og engasjement, og det med rette, sier planrådgiver Christina Rasmussen og kulturrådgiver Angjerd Munksgaard entusiastisk.

Sagt på en annen måte: Hvordan lykkes med utviklingen av områder som Lagmannsholmen, CB-tomta, men også videre utvikling på Marviksletta og andre steder i kommunen?

Internasjonal kapasitet

For å hjelpe oss til å tenke kreativt har kommunen invitert Charles Landry, en internasjonal kapasitet innen byutvikling, til Kristiansand. Med erfaring fra mer enn 60 land, og som skaper av konseptene The Creative City, The Intercultural City og Creative Bureaucracy, peker han på hvordan kunst, kultur og kreativitet kan brukes til omstilling og utvikling av byer.

«Verden har en sjelden mulighet for å endre systemer og tankesett. Vi mener at den kulturelle og kreative sektoren kan være katalysatorer for å tenke fremtiden, og iverksette den», sier Charles Landry.

– I en tid med tydelige utfordringer må vi tørre å være kreative og tenke innovativt for å lykkes med morgendagens prosjekter og stedsutvikling, kommenterer Christina Rasmussen.

Les mer om Charles Landry

Les mer om samlingen

Mer info og påmelding kommer

 

Arrangementet er et samarbeid med Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenters Kompetansearena Grønn by // Grønne bygg

Praktisk informasjon

Tid

torsdag, 5. september
18:00

Sted

Krutthuset på Lagmannsholmen, Kristiansand

Pris

Gratis