zk22-partnerhub-kopie

Zerokonferansen SørlandetHUB 2022

Zerokonferansen har utviklet seg til en viktig møteplass for klimaledere. I år blir det også mulig å delta på konferansen i Kristiansand!

Programmet i Kristiansand vil bygges på ZEROs sentrale konferanseprogram. SørlandetHUB vil vi sette søkelys på energi-satsingene i vår region:

•          hydrogen

•          sol

•          havvind

•          batteri

– Vi er opptatt av å styrke regionens grønne konkurransekraft, og er spesielt opptatt av mulighetene for innovasjon og gründerskap, sier daglig leder på Bølgen bærekraftsenter Solveig Nilsen. Vi tror gründere og innovatører spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Små bedrifter kan bevege seg raskere og er gode på kundeforståelse og tett samarbeid. Nye bedrifter bygges fra bunnen og tuftes på bærekraftige prinsipper fra starten -og kan levere på bærekraft fra A-Å.

I dag finnes det innovasjonsstøtte og grønne tilskuddsordninger, og virkemiddelapparatet legger godt til rette for samarbeid gjennom blant annet konsortier og innovasjonskontrakter.

Vi utfordrer innledere og deltakere:

Hva er mulighetene for gründere og småselskaper i de nye næringene?

Hvordan jobber selskapene med innovasjon og hvordan åpnes det for nye små bedrifter?

 

På Zerokonferansen SørlandetHUB får du med deg:

•Streaming av sentrale foredrag fra Zerokonferansen

•Lokale sesjoner med innslag fra regionens næringsliv

•Debatt og workshops

 

Vi gleder oss til å invitere politikere, miljøorganisasjoner, samarbeidspartnere, medlemmer og studenter til å delta på Zerokonferansen. Bli med finn løsninger for raskere grønn omstilling på Zerokonferansen SørlandetHUB!

 

Program presenteres fortløpende.

Praktisk informasjon

Tid

torsdag, 24. november

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Kristiansand

Pris

Gratis

Påmelding