20220922-workshop-berekraftskommunikasjon-2

Workshop Bærekrafts-kommunikasjon som funker

I workshopen Bærekraftskommunikasjon som funker vil vi gi deg eksempler på god og mindre god bærekrafskommunikasjon, slik at du unngår å falle i grønnvaskingsfellen.

Workshop kort oppsummert

I workshopen Bærekraftskommunikasjon som funker vil vi gi deg eksempler på god og mindre god bærekrafskommunikasjon, slik at du unngår å falle i grønnvaskingsfellen. Vi fokuserer mer på de gode historiene, og vil invitere deg som deltaker til å komme med eksempler og diskutere hva som fungerer og ikke fungerer like godt for akkurat din bedrift. Vi skal ikke bare se på kommunikasjonen i seg selv, men hvordan kommunikasjonen henger sammen med produkter og etterspørsel, hva kunder ser etter, og hvilke merkevare som har troverdighet.

Hvorfor skal du delta?

Bærekraft er komplisert, med mange ulike dimensjoner, retningslinjer og regelverk å forholde seg til. Ikke minst, har begrepet i seg selv blitt hypet, og kanskje mistet en del av sin opprinnelige innhold Dette har også gjort at kommunikasjonen av tematikken har føltes vanskelig for mange. Hva skal du kommunisere, hvordan skal du kommunisere det og hvordan få bærekraftskommunikasjonen til å bli en integrert del av selskapet? 

Ved å delta i denne workshopen vil du få mer klarhet i dette og verktøy som gjør kommunikasjonen lettere. Det vil være fokus på den praktiske tilnærmingen, og hvordan du kan navigere i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, forretningsdrift og bærekraft. Målet er at du skal kunne gå tilbake på arbeidsplassen og føle deg tryggere i kommunikasjonsprosessen, og ikke minst mer inspirert til å dele mer om hvordan dere jobber med bærekraft. 

Katherine Duarte  

Katherine jobber for at selskaper og bedrifter skal kommunisere forskningsbasert og bærekraftig. Hun har nettopp levert en doktorgradsavhandling i klimakommunikasjon. Katherine har blant annet jobbet i BT, NRK og UiB. Katherine har vært bærekraftsansvarlig og rådgiver i private næringsliv, blant annet i finans- og forsikringsbransjen . Våren 2021 mottok hun NFFO sitt forfatterstipend for å skrive en bok om klimajournalistikk. Katherine har publisert vitenskapelige artikler på norsk og engelsk og er en aktiv samfunnsdebattant med flere publiserte kronikker, leserinnlegg og blogginnlegg.

 

Bølgen bærekraftsenter, Klimapartnere, Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune og Katherine Duarte ønsker deg velkommen!

Praktisk informasjon

Tid

torsdag, 22. september
12:30 - 15:30

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, Atriet, 1 etg.

Pris

Bølgen-medlemmer, klimapartner og Miljøfyrtårn-medlem: Gratis
Studenter og Start-Ups (maks 3 år): 500,-
Andre: 1.200,-

Påmelding