bilde-transformasjon---2

Transformasjon og byutvikling

Bevaring og gjenbruk av bygg er et hett og spennende tema innen byutvikling og klimagassreduksjon. Det handler om arkitektur, gjenbruk av bygg, kulturminner, historie, byidentitet, bygningsvern, arealutnyttelse og hensyn til klimautslipp.

Bølgen bærekraftsenter inviterer sammen med en rekke engasjerte aktører til et nytt arrangement i serien Grønn by grønne bygg.

Sivilarkitekt Kristoffer Moe Bøksle fra det prisbelønte arkitektkontoret Kima i Oslo kommer og forteller om deres erfaring med gjenbruk og eksempler fra ulike bygg. KIMA har pustet liv i flere av hovedstadens gamle, historiske bygninger fremfor å bygge nytt. Kontoret har fått annerkjennelse og flere priser for sitt arbeid, som prosjektet Pressens hus. I 2022 vant de design- og arkitekturbransjens gjeveste pris, Jacob-prisen, for arbeidet. Mer om KIMA

Markus Sannes fra Fortidsminneforeningen Kristiansand og omegn tar for seg problemstillinger rundt transformasjon av kulturminner. Ett eksempel her er det gamle sykehuset i Kristiansand, dagens Fylkeshus, som er tegnet av arkitekt Ole Øvergaard i 1934 og 1956.

Sannes er masterstudent og har tidligere arbeidet for byantikvaren i Kristiansand, hvor han gjennomgikk kulturminneplanen fra 1990 og fant store rivningstall. Han vil si noe om funnene, og hvordan vern gjennom bruk er en viktig løsning på samtidens utfordringer.

PROGRAM

15.00: Servering av noe godt å spise før møtet starter
15.30: Velkommen ved Bølgen bærekraftsenter v/ Solveig Nilsen, Fortidsminneforeningen v/ Markus Sannes og Agder Arkitektforening v/ Cecilie Bjerke Skjømming
15.40: Transformasjon av eldre bygg med ulike vernegrad, erfaringer og eksempler fra blant annet Kvadraturen i Oslo.
Kima Arkitekter v /Kristoffer Moe Bøksle
16.30: Spørsmål
16.40: Kaffepause
16.50: Klima krever redusert forbruk av bygg og materialer v/ Asplan Viak, rådgiver Preben Rotwitt
17.10: Transformasjon av kulturminner v/ masterstudent Markus Sannes
17.30: Oppsummering og avslutning

Velkommen!

Samarbeidspartnere om møtet: Agder Arkitektforening, Fortidsminneforeningen Kristiansand og omegn, Asplan Viak, Modernism(s) UiA, Christiansand Byselskap og Kristiansand kommune

Illustrasjonsbildet er fra Pressens hus i Oslo.

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 26. april
15:00 - 17:30

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

80 kroner (inklusiv bevertning)
Studenter gratis

PÅMELDING