solcellearr.--(facebook-innlegg)

Strømstøtte og tilskudd til energitiltak

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen administreres av Enova.

Dersom man kvalifiserer for strømtilskudd, kan bedriften få støtte til å dekke deler av strømutgiftene for perioden oktober -desember 2022. I tillegg kan man få inntil 50 % dekning av investeringskostnader for nye energitiltak -totalt tilskudd begrenset opp til kr. 5 mill.

Søknadsfristen er søndag 11. desember 2022.

 

Det kan søkes om tilskudd for følgende forhåndsdefinerte tiltak:
a. Energistyrings- og målingssystemer
b. Etterisolering av yttervegger og tak
c. Utskifting/oppgradering til energieffektive vinduer
d. Behovsstyrt ventilasjon
e. Varmegjenvinning ventilasjon
f. Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter
g. Trykkluftoptimalisering
h. Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
i. Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
j. Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
k. Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
l. Væske/vann-, luft/luft- og luft/vann-varmepumper
m. Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
n. Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
o. LED-lys og lysstyring.

 

Les mer om energitilskuddsorningen 

Fullt program og påmelding i lenken til høyre.

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 7. desember
10:00 - 14:30

Sted

Bølgen bærekraftsenter

Pris

Gratis

Påmelding