bilde-litteratur.

#saklig - naturen og mennesket

Forfatter Birger Emanuelsen og litteraturkritiker Bernhard Ellefsen samtaler om hvordan vi forvalter naturressursene, om naturens og dyrs egenverdi, om klimakrisen og om det i det hele tatt er mulig å kombinere naturvern med industriell og økonomisk vekst

Den siste tiden har det vært mye fokus på naturtap i norske medier. Vi bygger ned naturen for å gjøre plass til industri, veier, hytter, boliger, rekreasjonsområder, kort sag; oss selv og våre behov.

NRK kunne i forrige uke melde at Kristiansand kommune troner på toppen av listen over kommuner som har bygget ned natur. Her er det bygget ned omtrent 4 kvadratkilometer med natur. Det tilsvarer 560 fotballbaner i størrelse. Utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Mandal forårsaket over 3 millioner kvadratmeter tapt natur, inkludert en gammel eikeskog og en lindeskog.  For de som benytter motorveien betyr det en mer trafikksikker vei og enklere hverdag mtp reiseavstander. Hva nedbygging har å si for naturen, for dyrene som har disse områdene som sitt habitat, for store og små økosystemer, vet vi jo allerede mye om.

Naturvernforbundet mener at arealendringer, altså at vi endrer på naturen og bygger den ned, er den største trusselen mot naturen. Denne type menneskelig aktivitet truer eksistensen til en million arter, ifølge samme kilde, og tapet av arter på jorda skjer nå mellom 100 og 1000 ganger raskere enn uten menneskelig påvirkning. Så hvorfor verner vi ikke mer av den uberørte naturen? Er det i det hele tatt mulig å kombinere naturvern med industriell og økonomisk vekst?

 

Både forfatter Birger Emanuelsen og litteraturkritiker Bernhard Ellefsen har stort engasjement for hvordan vi forvalter naturressursene. Sistnevnte ga i 2022 ut boken Det som går tapt, der bakteppet er klima og miljøkrisen. Emanuelsen har bla engasjert seg på sosiale medier og skrevet om naturens, dyrs og veksters egenverdi. Begge er opptatt av hvilke forpliktelser vi har overfor naturen. 9. april møtes Ellefsen og Emanuelsen til samtale om naturen og vår forvaltning av den.

 

Ref: NRK og Naturvernforbundet

Her er Norges største naturinngrep – NRK Dokumentar

Norge i rødt, hvitt og grått: Kristiansand har bygd ned mest – Spesial (nrk.no)

Naturtap – en menneskeskapt krise - Naturvernforbundet

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Bølgen bærekraftsenter.

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 9. april
19:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

Gratis