ombruk-i-byggebransjen-vol2

Ombruk i byggebransjen -neste steg

Interessen for ombruk er stadig økende og det finnes en rekke aktører på Sørlandet som setter dette høyt på agendaen. Første samling for satsingen av Ombruks-HUB Sørlandet, avdeling byggematerialer viste klart og tydelig at behovet er til stede. Nå er det tid for neste steg!

Ombruk av byggematerialer er viktig for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Resultatet blir mindre avfall, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ressursene. Men hvis vi skal lykkes i å vesentlig øke ombruksgraden, må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer bli like effektiv som dagens praksis for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer.

Første samlingen hadde en overordnet tilnærming til tema. Nå skal vi gå mer i dybden på problemstillingene, jobbe enda mer konkret med løsninger og sammen definere hva som er neste steg i arbeidet.

Bli med når vi nok en gang samler ulike aktører i bransjen for å søke etter løsningene! 

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 19. mars
13:00 - 15:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Gratis

Påmelding