1bilde

Klima- og miljøinsentiver for utbyggere

Kommuner og banker vil tilby utbyggere fordeler og insitamenter for flere klima- og miljøtiltak ved byggeprosjekter. Vi presenterer eksempler på tiltak fra kommuner i Norge og ønsker tilbakemelding fra bransjen. Interessant for både kommuner, utbyggere, bygg- og eiendomsbransjen.

I møteserien Grønn by grønne bygg inviterer Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter til møte og innspill om insitamenter fra både kommuner og banker til flere klima- og miljøtiltak ved byggeprosjekter. 

Arrangementet ledes av Per-Christian Nygård, enhetsleder for analyse og eiendomsutvikling i Kristiansand kommune.

PROGRAM

07.45: Frokostservering

08.15: Velkommen 

08.20: Grønne finansieringsmuligheter
ved Kjell Tore Omland, regionbanksjef i Sparebanken Sør

Hvordan kan finansnæringen bidra til å flytte kapital i en mer bærekraftig retning?

Finansnæringen er pålagt mange krav om å kartlegge og rapportere eget fokus på ESG (Environmental, social, and corporate governance). Bankene må også kartlegge og dokumentere kundenes fokus på ESG. Hva betyr dette for tilgang og pris på kapital og hvordan vil dette påvirke kundene i fremtiden?

Kjell Tore Omland, regionbanksjef bedriftsmarkedet i Kristiansand, informerer om hva Sparebanken Sør gjør på dette området og hvordan bærekraftige rapporteringskrav påvirker kredittvurderingene som banken gjør.

08.35: Hva ønsker utbyggere av insitamenter fra kommuner for grønnere byggeprosjekter?
Tom Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom, representerer styret i Kristiansand utbyggerforening. Han deler utbyggeres ønsker og behov, og hvordan en øke kompetansen til utbyggere for å omstille til grønnere byggprosjekter.

08.45: Kaffepause (10 min)

08.55: Insentiver og modeller fra kommuner i Norge,
ved daglig leder Bård Sødal Grasbekk fra Bylivssenteret

Bård Sødal Grasbekk fra Bylivssenteret i Oslo presenterer insentiver, modeller og løsninger kommuner har tatt i bruk for å stimulere små og store utbyggere til økte klima- og miljøambisjoner i byggeprosjekter. 

Bylivsenteret er en del av Norske arkitekters landsforbund og skal bistå kommuner i bærekraftige stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.

09.25: Rabatt til tomtekjøpere ved klima-og miljøtiltak
ved prosjektleder Erlend Hammersmark Hansen, Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har gjennomført et lite pilotprosjekt overfor utbyggere som insitament til bærekraftige byggetiltak. Lille Kartemyrvei er et boligprosjekt i tre trinn. Her er det lagt ut ferdig opparbeidede tomter til salgs for boligutbyggere. Kommunen ønsket kjøpere med klima- og miljøtiltak for bygging av boligene, og tilbyr rabatt på tomteprisen for ambisiøse tiltak som et pilotprosjekt.

Her kan du lese kommunens prospekt for Lille Kartmyrvei

  • Har dette vært et vellykket klimatiltak?
  • Hva er bransjens tilbakemeldinger. Er dette en god modell?
  • Forslag til andre måter kommunen kan belønne klimatiltak?

09.35: Eksempel på et spennende grønt byggeprosjekt, Møystad Økotun, fra Nordbolig i Innlandet
ved Katrine Aalstad, leder kommunikasjon og samfunnsansvar i Nordbolig (på Teams)

Møystad Økotun utenfor Hamar er et forsknings- og pilotprosjekt i samarbeid mellom Nordbolig og NTNU. Ambisjonen er blant annet å undersøke hvordan et fellesskap som produserer egen mat og energi kan bidra til mer bærekraftig samfunn.

Her bygges det eneboliger og seniorleiligheter omgitt av mathager, fjøs, verksted, fellesrom og rause delingsordninger. Her kan du oppleve tilhørighet i et velorganisert felleskap, leve det moderne småbrukerlivet og vise verden at en klimanøytral livsstil er mulig.

09.45 - 10.00: Spørsmål og diskusjon

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 10. mai
08:00 - 10:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningsgate 2A

Pris

Påmeldingsavgift inkl frokost: 290,-
Studenter og Start-Ups (maks 3 år): 90,-
Bølgen medlemmer: gratis

PÅMELDING