lonnsomhet-for-utbyggere-med-fokus-pa-klima-og-miljo-ny

Lønnsomhet for utbyggere med fokus på klima og miljø (avlyst)

Pga ulike omstendigheter må møtet avlyses.

08:00 Velkommen ved daglig leder Solveig Nilsen, Bølgen bærekraftsenter

08:15 Lille Kartemyrvei på Hellemyr ved Erlend Hammersmark, Kristiansand kommune

Lille Kartemyrvei er et boligprosjekt i tre trinn. Her er det lagt ut ferdig opparbeidede tomter til salgs for boligutbyggere. Kommunen ønsket kjøpere med klima- og miljøtiltak i boligene, og ville tilby rabatt på tomtepris for ambisiøse tiltak.

  • Har dette vært vellykket: blir det ekstra klimatiltak?
  • Hva er bransjens tilbakemeldinger: Er dette en god modell?
  • Spørsmål til deltakerne: Forslag til andre måter kommunen kan belønne klimatiltak?

 

08:50 Kaffepause (10 min)

 

09:00 Finansieringsmuligheter 

Hvordan kan finansnæringen bidra til å flytte kapital i en mer bærekraftig retning?

Finansnæringen er pålagt mange krav som gjør den pliktig til å kartlegge og rapportere eget fokus på ESG (Environmental, social, and corporate governance), men næringen må også kartlegge og dokumentere kundenes fokus på ESG. Hva betyr dette for tilgang og pris på kapital og hvordan vil dette påvirke kundene i fremtiden?

Kjell Tore Omland (Regionbanksjef bedriftsmarkedet i Kristiansand) vil fortelle litt om hva Sparebanken Sør gjør på dette området og hvordan det påvirker kredittvurderingene som banken gjør.

 

09:15 Eksempler andre incentiver og modeller

Bård Sødal Grasbekk fra Bylivssenteret presenterer incentiver, modeller og løsninger andre kommuner har tatt i bruk for å stimulere små og store utbyggere til høye klima- og miljøambisjoner i byggeprosjekter. 

Bylivsenteret er en del av Norske arkitekters landsforbund og skal bistå kommuner i bærekraftige stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.

 

09:30 - 10:30 Idemyldring og innspill til løsninger

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 14. februar
08:00 - 10:30

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningsgate 2A, 3. etg.

Pris

Bølgen-medlemmer: Gratis
Studenter og Start-Ups (maks 3 år): 90,-
Andre: 290,-

Meld deg på