ombruk-i-byggebransjen-plakat

Nettverksmøte og kick-off: Ombruk av byggevarer

Bli med når vi samler ulike aktører i bransjen, klimarådgivere og forskere for å skape løsninger!

Ombruks-HUB Sørlandet ble grunnlagt av Bølgen bærekraftsenter i januar 2023 med et klart mål: å fremme ombrukspraksis i Agderregionen. Dette får vi til gjennom å jobbe på tvers og koble sammen ulike aktører og bransjer for å synliggjøre muligheter og bidra til økt kunnskap.

Nå vil vi utvide systemet til å også inkludere byggematerialer! Men for å utvikle tjenesten til å være mest mulig relevant ønsker vi samarbeid med bransjen.

 

Det stilles nå krav i byggteknisk forskrift om ombrukskartlegging ved riving, rehabilitering eller transformasjon av eksisterende yrkesbygg og boligblokker. Dette fører til økt kunnskap om hvilke materialer som kan ombrukes, og vil tilgjengeliggjøre en stor mengde byggematerialer som tidligere har blitt avhendet.

 

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig løsning for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Resultatet blir mindre avfall, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ressursene. Hvis vi skal lykkes i å vesentlig øke ombruksgraden, må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer bli like effektiv som dagens praksis for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer.

 

I samarbeid med Innoventus Sør, UiA, NORCE, Dagfin Skaar AS og Bølgen bærekraftsenter inviterer vi til nettverksmøte for å avdekke muligheter for samarbeid og utvikling i næringen. Ingen er sirkulære alene – sammen kan vi oppnå store effekter!

 

11:30   Lunsj serveres

12.00   Velkommen

12:05   Presentasjon av Ombruks-HUB Sørlandet

            Grete Lill Ausland Homme, prosjektleder og konstituert daglig leder Ombruks-HUB

12.15   Ombruk: prosjekteksempler og verktøy

            Cecilie Skjømming, Arkitekt og regionleder Asplan Viak

12:25   Eksempler ombruk ved Multiconsult

            Merethe Solvang Tingstveit, seksjonsleder bygningsforvaltning Multiconsult

12:35   Ombruk: Forskning og utvikling NORCE

            Ulrik Thisted, seniorforsker energi og teknologi NORCE

12:45   Ombruk: Forskning og utvikling Universitetet i Agder

            Reyn O´Born, førsteamanuensis institutt for ingeniørvitenskap UiA

13.00   Pause og snacks

13.15   Sirkulær ressurssentral og Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen (digitalt innlegg)

            Marie Harbo Dahle, leder Kunnskapsarena for ombruk

13.25   Idéverksted

  • Hva trenger byggebransjen for å ombruke?
  • Praktiske løsninger
  • Utviklingsbehov

14:45 Oppsummering og presentasjon av nettverket

15:00 Takk for i dag

 

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 30. januar
11:30 - 15:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Gratis

Påmelding