listerregionen-ombruk-i-byggebransjen

Listerregionen: Ombruk i byggebransjen

Bli med når vi samler ulike aktører i bransjen, klimarådgivere og forskere for å skape løsninger!

Lister nyskaping jobber for mulighetene i det grønne skiftet. For de gode løsningene, innovasjon og verdiskaping i bedrifter og med gründere. I Listerregionen, midt i Norges og Europas fornybare kraftsenter, samskaper vi fremtidens arbeidsplasser.

Ombruks-HUB Sørlandet ble grunnlagt av Bølgen bærekraftsenter i januar 2023 med et klart mål: å fremme ombrukspraksis i Agderregionen. Dette får vi til gjennom å jobbe på tvers og koble sammen ulike aktører og bransjer for å synliggjøre muligheter og bidra til økt kunnskap.

 

Det stilles nå krav i byggteknisk forskrift om ombrukskartlegging ved riving, rehabilitering eller transformasjon av eksisterende yrkesbygg og boligblokker. Dette fører til økt kunnskap om hvilke materialer som kan ombrukes, og vil tilgjengeliggjøre en stor mengde byggematerialer som tidligere har blitt avhendet.

 

Ombruk av byggematerialer er en betydelig og viktig løsning for å redusere klimabelastningen fra byggenæringen. Resultatet blir mindre avfall, lavere utslipp og bedre utnyttelse av ressursene. Hvis vi skal lykkes i å vesentlig øke ombruksgraden, må den sirkulære verdikjeden for brukte byggematerialer bli like effektiv som dagens praksis for kjøp, bruk og avhending av nye byggematerialer.

 

I samarbeid mellom Lister nyskaping, Ombruks-HUB Sørlandet, Innoventus Sør og Bølgen bærekraftsenter inviterer vi til nettverksmøte for å avdekke muligheter for samarbeid og utvikling i næringen. Ingen er sirkulære alene – sammen kan vi oppnå store effekter!

 

Program

09:00    Åpning – Jørgen Tjørhom, Lister nyskaping og Grete Lill Ausland Homme, Ombruks-HUB Sørlandet

09:10    Presentasjon Ombruks-HUB Sørlandet – Grete Lill Ausland Homme, Ombruks-HUB Sørlandet

09:20    Gull og grønne skoger – Katrine Lohne Nilsen, Egdastrek og Aina Birkeland, AB Interiørdesign

09:30    Presentasjon Dagfin Skaar AS – Jan Rune Johansen, Dagfin Skaar AS

09:40    Sirkulærøkonomi i praksis – Joakim Gitlestad, Materialbanken for bygningsvern

09:55    Ombruk: Forskning og utvikling, Universitetet i Agder – Reyn Joseph O’Born, førsteamanuensis institutt for ingeniørvitenskap UiA

10:05    Pause

10:15    Idéverksted

11:45    Oppsummering

Praktisk informasjon

Tid

mandag, 22. april
09:00 - 12:00

Sted

Kirkegata 50, Flekkefjord

Pris

Gratis

Påmelding