eu-og-rammebetingelser

Krav til miljø og energi ved byggeaktiviteter – EUs taksonomi

Bygg- og eiendomssektoren må forholde seg til mange nye føringer og energi- og miljøkrav fra både EU, stat og kommune i tiden fremover. Vi inviterer til informasjonsmøte som er nyttig for entreprenører, byggebransjen og kommuner.

Nye energi- og miljøkrav fra EU og staten

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, kommer fra Oslo for å informere om allerede gjennomførte og forventede endringer fra EU og staten. Dette er krav som baserer seg på EUs taksonomi. Hun vil vise hva energi- miljøkravene betyr for bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Bramslev gir nyttig informasjon for alle som vil møte nye krav forberedt og gjøre pålagte tiltak i tide.  

Eksempler på krav:

  • EUs hestekur «Green Deal» vil berøre virksomheter gjennom EØS avtalen. Les mer om "Green Deal" eller Grønn giv her.

  • EUs taksonomi er innført i Norge fra 1.1.2023 og vil påvirke hele bygg- og eiendomsnæringen.  

  • Regjeringen lanserte 31.1.2023 en norsk definisjon på nesten nullenergibygg som nybygging nå må forholde seg til.

  • Den norske energikommisjonen lanserte 1.2.2023 en rapport med tydelige anbefalinger om mer energieffektivisering og energiproduksjon i bygg.  

Grønn Byggallianse er en medlemsorganisasjon for virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Organisasjonen jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i sektoren. Mer om Grønn Byggallianse her

Nye miljøkrav fra Kristiansand kommune

I Kristiansand kommune må entreprenører forholde seg til kommunens klima og miljøstrategi for bygg og anlegg, vedtatt av Bystyret 27. oktober 2021.

Prosjektleder Sindre Fosse informerer om hvordan strategien praktisk gjennomføres ved et nytt prosjekt i kommunen. Han er innleid prosjektleder i Kristiansand kommune for nye Vågsbygd skole. Her skal Augland skole og Åsane skole slås sammen til en lokasjon ved nye Vågsbygd skole. Den nye skolen dimensjoneres for 500 elever i trinn 1-7. 

Fosse viser med dette eksemplet hvilke konsekvenser krav i klima og miljøstrategien for bygg og anlegg i kommunen får for byggeprosjektet. Dette er det første tiltaket i kommunal regi som er forankret i den nye klima og miljøstrategien for bygg og anlegg.

Her kan du lese Kristiansand kommunes  klima og miljøstrategi for bygg og anlegg.

PROGRAM

07:45 Frokost

08.10 Velkommen ved daglig leder Solveig Nilsen, Bølgen bærekraftsenter

08:15 Sindre Fosse, prosjektleder for nye Vågsbygd skole i Kristiansand kommune
Gjennom eksempelet ombygging av nye Vågsbygd skole viser Fosse praktiske konsekvenser av Kristiansand kommunes klima og miljøstrategi for bygg og anlegg.

08:40 Spørsmål

08:50 Kaffepause

09:00 Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

  • Om konsekvenser av EUs nye energi- og miljøkrav for store og små virksomheter innen bygg- og eiendomssektoren
  • Om nye krav i forhold til dagens bygge- og forvaltningspraksis
  • BREEAM-NOR som verktøy for å gjennomføre og dokumentere nye krav

10:30 Spørsmål og diskusjon

11:00 Slutt
 

OM FOREDRAGSHOLDERNE

03-katharina-th_bramslev_1200px_1v6a0307_foto-inge-trondsen_studio-design-kutta

Katharina Th. Bramslev var med på å etablere medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse for 20 år siden, og har ledet organisasjonen i 8 år. Den startet med 12 selskap og teller nå 400. Katharina er utdannet sivilingeniør innen bygg. Hun brenner for en stadig mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor og er en flittig brukt foredragsholder på dette temaet.

Sindre Fosse er utdannet VVS og kuldeteknikker. De siste 20 årene har han arbeidet som prosjektleder, prosjektsjef, land-direktør og daglig leder i prosjektrelaterte virksomheter. Sindre har en bred erfaring, og har det siste året gjennomført prosjektledelsen i et forprosjekt for nye Vågsbygd skole, som er det første i Kristiansand basert på klima og miljøstrategi en for bygg og anlegg i Kristiansand kommune.

Skanska AS er nå tildelt kontrakt for prosjektet, og Sindre fortsetter som prosjektleder for Kristiansand kommune i gjennomføringsfasen. Til daglig arbeider Sindre ved Rambølls avdeling for Prosjektledelse og Industri, som fagkoordinator for prosjektledelse.

 

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 21. mars
07:45 - 11:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

Bølgen-medlemmer: Gratis
Studenter og Start-Ups (maks 3 år): 90,-
Andre: 290,-

Påmelding