sirkulerokonomi.

Klimakampen avhenger av sirkulære bedrifter

Framtiden i våre hender Kristiansand (FIVH) arrangerer i samarbeid med Bølgen bærekraftsenter og Klimapartnere Agder et åpnet møte om sirkulærøkonomi. Møtet er ett av seks møter med forskjellige temaer, arrangert med støtte fra Fritt Ord.

Program:

18.00 - 18.05
Velkommen ved Solveig Nilsen, daglig leder Bølgen bærekraftsenter

18.05 - 18.25
Hva er sirkulær økonomi, og hvorfor er det så viktig? Hvordan jobber norske myndigheter?
Stina Torjesen, førsteamanuensis UiA

18.25 -18.45
Hvordan jobber FIVH med sirkulær økonomi. Litt om FIVH generelt
Mia Bjerkestrand, rådgiver FIVH

18.45 - 19.00
Sirkulære tiltak hos slakteri-bedriften Jens Eide AS. Og hvordan kan bedriften bli enda bedre?
Jens Eide, daglig leder

19.00 -1910
Pause. Kaffe og noe å bite i.

19.10 - 19.20
OmbruksHUB Sørlandet
Grete Lill Homme, prosjektleder Bølgen bærekraftssenter

19.20 - 19.40
Hvordan jobber prosessindustrien med
sirkulær økonomi? Og hva skjer i EU generelt når det gjelder sirkulær økonomi?
Christopher Pinck, rådgiver internasjonale relasjoner, Eyde-klyngen

19.40 -20.00
Diskusjon / debatt
Ledes av Mia Bjerkestrand, FIVH

Deltakere i debatt (foreløpig):
Stina Torjesen (UiA)
Christophe Pinck (Eydeklyngen), Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG)

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 15. november
18:00 - 20:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Gratis