illustrasjon

Idéverksted #3 -OmbruksHUB Sørlandet

Hvordan kan vi sørge for at OmbruksHUB Sørlandet blir et verktøy for både sirkulærøkonomi og inkludering? Bli med på idéverksted for å finne de gode løsningene!

I forbindelse med etableringen av en ombruks-HUB for kontormøbler på sørlandet ønsker Bølgen bærekraftsenter å etablere et verksted for reparasjoner og oppgraderinger av møblene for å sikre kvalitet og design. Dette verkstedet i tilknytning til ombruks-HUBen utarbeides som en modell med utdanning og tiltak for å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet. Vi ønsker å tilby arbeidstiltak i alle deler av organisasjonen: administrasjon, salg, markedsføring, regnskap, demontering, transport, vedlikehold og design.

En slik modell vil kunne være et betydelig bidrag til den sosiale bærekraftsdimensjonen i at den direkte søker å henvende seg til målgruppen som i dag av ulike grunner står i utfordringer knyttet til utenforskap. Samfunnsgevinsten kan bli betydelig i en region der utenforskap defineres som en av hovedutfordringene vi står overfor, blant annet i Regionplan 2030. 

Som en del av kartleggingsfasen i forprosjektet inviterer vi derfor til idéverksted for å kunne komme frem til gode løsninger og forslag til hvordan et slikt verksted bør se ut. Vi fortsetter det gode arbeidet med idéverksted nr 3 i rekken denne høsten. 

Meld deg på og bli med på idéverksted!

 

Praktisk informasjon

Tid

mandag, 14. november
10:00 - 13:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, 3.etg

Pris

Gratis

Påmelding