illustrasjon

Idéverksted #2 - ombruksHUB Sørlandet

Bli med på idéverksted!

Bølgen skal etablere en ombruks-HUB for kontormøbler og -inventar på Sørlandet. HUBen skal løse utfordringer innen demontering, lager og logistikk, reparasjoner og formidling. Nå følger vi opp suksessen fra forrige gang og inviterer til nytt idéverksted der vi kan komme et steg nærmere etableringen av ombruksHUB. Vi inviterer alle interesserte til å være med! 

Er du arkitekt, designer, interiørarkitekt?
Er du eiendomsforvalter eller innkjøper?
Er du møbelprodusent, forhandler eller reparatør?
Har du interesse for interiør og design?
Ønsker du sirkulære løsninger og mer gjenbruk?

Dette er en arena for alle som søker gode ideer og samarbeid for å styrke sirkulære løsninger for kontormøbler og -interiør på Sørlandet!

 

Bakgrunn

Norske selskaper kjøper kontormøbler for 6,1 milliarder i året. Av dette kjøper offentlige virksomheter kontormøbler for rundt 1,3 milliarder kroner. Samtidig sendes 140 000 tonn kontormøbler til forbrenning hvert år. Estimater viser at omtrent en fjerdedel av disse er fullt brukbare. Dette må vi gjøre noe med!

Det er per i dag ingen etablerte gode tilbud i stor skala for gjenbruk av kontormøbler på Sørlandet. Bølgen bærekraftsenter ønsker å bidra til mer ombruk og gjenbruk av kontormøbler og inventar, samt å gjøre dette lett tilgjengelig og attraktivt for sluttbrukerne i både offentlig og privat næringsliv. Dette ønsker vi å få til gjennom å etablere et samlokalisert verksted for reparasjon og renovering av møbler og inventar, samt en bruktbørs for mottak og salg av møbler og interiør for privat næringsliv. 

Hvordan bør en slik ombruksHUB for kontormøbler se ut, sett ut fra din bransjes ståsted?

En av barrierene som ble identifisert på første samling var en antatt utfordring knyttet til manglende bevissthet og kultur for reparasjon og ombruk av kontormøbler. Hvordan kan vi arbeide for å oppnå endringer rundt dette? Og hvordan får vi dette til i praksis?

Vi inviterer nå til et nytt idéverksted der vi kan dypdykke ordentlig i problemstillingen slik at vi sammen kan komme frem til gode løsninger.

Vi ønsker at denne prosessen kan bli starten på et gjensidig samarbeid der alle medlemmer kan dra nytte av de andres kompetanse og kunnskap, samt at man kan utveksle erfaringer og gode eksempler. På sikt kan det tenkes at denne HUBen kan fungere som en slags kunnskapsbank eller nettverk for medlemmene. En sentral målsetning er å kunne avdekke potensielle partnerskap inn i en slik satsing. Du og din bedrift inviteres herved til å bli med på et slikt samarbeid!

 

Praktisk informasjon

Tid

mandag, 31. oktober
09:00 - mandag, 17. oktober - 13:00

Sted

Dronningens gate 2A

Pris

Gratis

Meld deg på her