roof.

Grønne og sirkulære bygg

Bølgen bærekraftsenter, SirkTre og Tre på Agder inviterer til et halvdagsseminar for å inspirere til gjenbruk, ombruk og økt bruk av trematerialer.

Gjenbruk og bruk av tre i byggebransjen bidrar til reduserte klimagassutslipp og til grønn omstilling i næringslivet. Men hvordan jobber bransjen med dette? Hva er utfordringene og hvilke muligheter har vi?

Vi vil fortelle om nye prosjekter, utfordringer og muligheter. 

Kom og la deg inspirere av kunnskapsrike, personer, anerkjente foredragsholdere og spennende prosjekter! 

 

 • 13.00: Velkommen
 • 13.10: Gjenbruksbørs
  Ombruk av kontormøbler, til ombruksbørs for trevarer?
  Grete Lill Ausland Homme, prosjektleder Gjenbruksbørs, Bølgen
 • 13.20: SINTEFS nye veileder for ombruks av byggematerialer
  Ombruk av byggematerialer kan gi miljøgevinster som er helt nødvendige for en bærekraftig ressursforvaltning. Men hva kan vi ombruke, hvilke krav gjelder og hvordan unngå at kvaliteten på det du gjenbruker forringes? Dette er noe av det Thale kan fortelle deg mere om.
  Thale Sofie Plesser, seniorforsker i SINTEF, En av forfatterne bak SINTEFS nye veileder:  Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser
 • 13.35: Bærekraftig byggeri - Erfaringer og muligheter
  Hva gjør egentlig en tredriver? Og nytter det? „Tre på Agder“ jobber for å styrke verdikjeden for tre i Agder ved å synliggjøre bransjen, styrke omdømmet og utvikle kompetanse. Kristin vil fortelle om prosjekter hun har vært involvert i. Erfaringer og utfordringer .
  Kristin Vedum, Tredriver og en del av et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for økt bruk av tre i byggenæringen
 • 14:00: Ombruk av tre –hvordan bidra til at trevirke forblir i verdikjeden så lenge som mulig?
  Urda skal snakke om å utvikle og bygge ombruksindustri og bærekraft og sirkulær økonomi i byggenæringen med fokus på tre.
  Urda Ljøterud Høglund, rådgiver for ombruk i Omtre as, prosjektleder Tresirk
 • 14.25: Pause
 • 14.40: Miljøbesparing gir økonomisk gevinst i byggebransjen
  Er påstanden fra grunder og direktør Halldor g. Halldorsson. Han vil fortelle hva han har gjort og hvorfor han kan si det han sier. Hva er suksesskriteriene?
  Halldor Gunnar Halldorsson, Teknisk direktør i Eon Element, utdannet hussmed fra Island og har bodd og jobbet i Norge i 12 år
 • 15.05: Hvorfor bygge i tre og hvordan legge til rette for å bygge bedre og mer bærekraftig?
  Aanesland Treindustri produserer varer til byggevare- og husbyggerbransjen. og jobber for å øke treandelen i byggebransjen.  De har nylig flyttet inn i et unikt og selvprodusert fabrikklokale i tre i Lillesand. Gunnar – Adolf forteller om viktigheten av å satse på det du tror på, skape gode samarbeid og han vil også utfordre virkemiddelapparatet.
  Gunnar – Adolf Aanesland, Medeier og daglig leder av Aanesland fabrikker As, Sitter i sentralstyret i Norske Trevarer
 • 15.30: Kristiansand kommunes strategi for bærekraftige bygg- og anlegg.
  Virkemidler og krav.
  Erik Sandsmark, Prosjektsjef by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune
 • 15.40: Spørsmål og oppsummering

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 1. juni
13:00 - 16:00

Sted

Bølgen Bærekraftsenter, Dronningsgate 2A, 3. etg

Pris

gratis

Påmelding