gronnpraksis23_(1270_×_400 px)_med_logo

GrønnPraksis 23 konferanse

Bølgen bærekraftsenter er partner i GrønnPraksis, en nasjonal arena som løfter frem gode eksempler på hvordan arbeidet med bærekraftig omstilling kan gjøres i praksis. Konferansen skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og ideer.

GrønnPraksis er en del av Miljøuka i Kristiansand kommune, og ble arrangert i Kristiansand for første gang i 2022.

Fokus i 2023: Rethinking Nature

Under overskriften «Rethinking Nature» presenteres i år et bredt spekter av foregangsprosjekter som avspeiler at bærekraft forutsetter natur vi i framtiden både kan leve både av, i og med. Bakgrunnen er økende fokus på hvordan for eksempel areal-, by-, klima-, nærings- og energipolitikken også må sikre naturverdier og naturmangfold.

Det blir presentert nyskapende prosjekter både fra Norge og utlandet om blant annet arealforvaltning og arealregnskap, karbonfangst, landbruk, byutvikling, bygg/anlegg, sirkulærøkonomi og havvind. GrønnPraksis 23 vil også vise hvordan dialog og nye samarbeidsformer legger grunnlag for innovasjon og sikrer sosial bærekraft.

GrønnPrakis er en brennaktuell arena for alle som er opptatt hvordan Norges forpliktelser fra internasjonale Naturavtalen vedtatt i Montreal i 2022 kan følges opp i praksis.

6. juni innlegg om Ombrukssentralene i Norge

Bølgen bærekraftsenter har innlegg om ombrukssentraler bygg og anlegg – ny infrastruktur for sirkulærøkonomi under konferansens første dag. Det er prosjektleder og konstituert daglig leder for Ombruks-HUB Sørlandet, Grete Lill Ausland Homme, på Bølgen bærekraftsenter som presenterer.

7. juni dypdykk i sirkulær byggebransje - eksempler på tiltak

Bølgen bærekraftsenter inviterer til dyppdykk i sirkulær byggebransje, en av sesjonene du kan velge mellom 7. juni kl. 13.30 - 16. 

Tema som belyses med eksempler fra hele landet:

  • Renovering i stedet for riving  
  • Bygge fleksibelt 
  • Bygge for ombruk og demontering 
  • Ombrukskartlegging 
  • Ombrukssentralene 
  • Gjenvinning av materialer

Mer informasjon og påmelding kommer.

Samarbeidspartnere om GrønnPraksis 2023:

Include, Statsforvalteren i Agder, Returkraft, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Bølgen bærekraftsenter.
 

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 6. juni
08:30 - fredag, 7. juli - 16:00

Sted

Thon hotel Norge, Dronningensgate 5, Kristiansand

Pris

se påmelding

PROGRAM OG PÅMELDING