1arrangementsbilde---energisparing-i-bygg

Frokostmøte om energisparing i bygg

Energisparing i bygg er en viktig del av bærekraftig utvikling og miljøbevaring. Bygg står for en betydelig andel av energiforbruket globalt. Energisparing i bygg er ikke bare gunstig for miljøet, det kan også føre til betydelige kostnadsbesparelser over tid. Vi inviterer til møte hvor flere aktører deler erfaringer, tips og råd!

Vi inviterer selskaper, myndigheter og Kristiansand kommune til å dele råd og tips og insentiver for økt energisparing i bygg. Det største insentivet er kansje sparte energiutgifter, og for å komme dit er det mange ulike tiltak som kan gi god effekt.

Energistyring, solceller og andre fornybare energikilder, varmepumpe, passivhus design, isolasjon og tetting, sertifisering og opplæring er bare noen av tiltakene. Hva fungerer best, hva gir best effekt, og hva bør du starte med i et bygg?

Program:
07.45: Frokost
08.15: Velkommen ved daglig leder Solveig Nilsen, Bølgen bærekraftsenter
08.20: Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF
08.35: Spørsmål
08.40: Yngvar Einarsmo, Kristiansand kommune
08.55: Spørsmål og kaffepåfyll
09.05: Rune Rosseland, Enøk Total AS
09.20: Steinar Habostad, Avitell
09.35: Erik Åbyholm, Green Norway AS
09.50: Trond Madsen, NHO Agder presenterer Kraftløftet fra NHO og LO nasjonalt, strategi for energieffektivisering og lokal solkraft
10.00: Slutt

Om innledere og innlegg:

Anne Gunnarshaug Lien, seniorforsker og siv.ark.dr.ing ved SINTEF, presenterer en ny rapport om energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050.

 • Den nye rapporten Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 er utarbeidet av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN)
 • Innnholdet ble presentert på Arendalsuka i år. 
 • Rapporten handler om hva som skal til for å halvere energiforbruket i bygningsmassen fram mot 2050, hvilket tiltak som må til og forslag til økonomisk støtte, om andre virkemidler og litt om hva som foregår i EU.
 • Frigjøringen av energi og elektrisitet som beregnet i denne rapporten vil føre til langt mindre inngrep i naturen, redusere behovet for nettutbygging betydelig og være en tilnærmet konfliktfri løsning sammenliknet med mange av alternativene.
 • Dette vil også gjøre at den enkelte boligeier og byggherre kan bidra til å løse klima- og energiutfordringen samtidig som de gjør byggene sine mer energirobuste og øker byggenes verdi.

Yngvar Einarsmo, leder drift energi og ventilasjon i Eiendom Byggservice i Kristiansand kommune, forteller hvordan ENØK-prosjektet i kommunen har redusert energiforbruket med 38 prosent. Tips og råd fra kommunen som også deler informasjon om store solenergiprosjekter fremover.  

 • I 2007 startet kommunen et strømsparingsprosjekt som har redusert energiforbruket med 38 prosent frem til i år.
 • ENØK-ekspertene i Kristiansand kommune styrer varme, kjøling, ventilasjon og lys for totalt 450.000 m2 fordelt på 165 kommunale bygg.
 • Her deles de beste tips og erfaringer fra ENØK-prosjektet som er aktuelt for både private boliger og store bygg.
 • Mer om kommunens ENØK-prosjekt her

Rune Rosseland, gründer og daglig leder Enøk Total og Energy Manager, presenterer mulighetsrommet og suksessfaktorer innen energieffektivisering. 

Enøk Total er en totalleverandør av tjenester innen energieffektivisering og leverer i hele Norge, med hovedkontor i Mandal.

 • Enøk Total har tverrfaglig teknisk kompetanse og tar ansvar for alle grensesnitt og kunden har et garantipunkt og kontaktpunkt.
 • Enøk Total har svært gode resultater i nær sagt alle typer næringer og i offentlige bygg.
 • Kundene spenner i fra skobutikker til store konsern og porteføljer. Herunder kan nevnes Forsvarsbygg, ISS Rema 1000 og General Electric som de største.

Steinar Habostad, salgssjef i Avitell, forteller hvordan de kan gjør det grønne skiftet lønnsomt og redusere energiforbruket i næringsbygg med 30 prosent uten store investeringer.

 • Innføring i moderne drift av nye og gamle næringsbygg.
 • Benytt eksisterende sensorer i bygget til smartstyring
 • Samle alle data i skytjenesten Alphacloud og kontroller eiendommen fra telefonen
 • La Alphacloud optimalisere tekniske anlegg i sanntid
 • Finansier løsningen med månedsabonnement som sikrer lønnsomhet fra første dag

Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway AS, forteller hvordan vi kan gjøre energieffektivisering riktig, og i riktig rekkefølge.

 • Energi er komplekst og det er mye som påvirker månedlig faktura fra energiselskap.
 • Green Norway er opptatt av å benytte data og analyse for å redusere energiforbruk og kostnader.
 • Verdien av data i styring av analyse, beslutninger, optimalisering og forbruk.
 • Kundene er hotell/ kjøpesentre/ forretningsbygg/ kontorbygg og industri.

Frokostmøtet er ett av flere i serien - Grønn by grønne bygg - i regi av Bølgen bærekraftsenter og Kristiansand kommune.

Velkommen!

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 27. september
07:45 - 10:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

390,- inkluderer frokost
Bølgen-medlemmer og studenter gratis

PÅMELDING