bolgenseminar-27.-februar-plakat
Elbåter Sørlandskysten

Elbåter langs Sørlandskysten - lokale tiltak

Vi inviterer til samling om hvordan Agder kan ta føringen i elektrifiseringen til sjøs.

Visste du at kommuner og fylker sitter på noen av de viktigste nøklene til hvordan vi kan få fart på et marked for elbåter i Norge? Mange mangler kunnskap om hvilke muligheter kommuner og fylker har, og hvordan man rent praktisk kan ta tak i det.

Elektrifisering gjelder både fritidsbåter, turistnæringen, fiskebåter, små ferger, arbeidsbåter, taxibåter osv.

I presentasjonen under (hvordan kommuner og havner kan tilrettelegge for elbåter) fremkommer det at det er mange fagfelt og ansvarsområder som berøres. Sjørettet næring, by og arealplanlegging, klima og havner er eksempler på dette. Det er behov for å tenke helhetlig og utarbeide noen overordnende strategier. Presentasjonen sendes ut til alle som melder seg på!


Programmet er skreddersydd for lokalt folkevalgte og ansatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Andre som er nysgjerrig på tema elektrifisering av båter er også hjertelig velkommen!


Vi vil belyse og diskutere:


✔️Lavthengende frukter som kommunepolitikere og kommunal forvaltning kan gjøre noe med nå


✔️Smørbrødliste over tiltak kommuner og havner kan gjøre noe med, innen ladeinfrastruktur, økonomiske insentiver, anbudsrunder og plan- og reguleringsarbeid 


✔️Tilgjengelige støtteordninger for delfinansiering av tiltak

 


Første del skal gi faglig påfyll rundt elbåter. Så brukes denne kunnskapen sammen med nettverkets utarbeidede dokument med tips for diskusjon og innspill siste delen.

 

Her er dagens program:

11:00 - 11:15: Innledning - status på elektrifisering i Agder - Peder Tellefsdal fra Elbåtnettverket
11:15 - 11:30: Hvorfor skal kommuner prioritere elbåter? - Ida Salomonsen fra GreenWaves
11:30 - 11:45: To konkrete eksempler fra Kristiansand - Bengt de Vylder Larsen fra Silent Sea
11:45 - 12:00: Hvorfor skal kommuner prioritere elbåter? - Ragnhild Hammer, Arendal kommune og go:LEIF


12:00 - 12:45: Lunsj og mingling


12:45 - 13:00: Støtteordninger for elbåt infrastruktur - Daniel Bugel fra Miljødirektoratet (digitalt innlegg)
13:00 - 13:15: Elektrisk transport på sjøen i Regionplan 2030 - Arne Thomassen fra Agder fylkeskommune
13:15 - 13:30: Presentasjon av lokale tiltak for elbåt  - Ståle Almenning fra Norsk Elbåtforening og Lydløs
13:30 - 14:00: Innspillsrunde på PDFen med tips og råd

Innspill kan også sendes til post@bolgenbks.no på epost enten du kan komme eller ikke.

"Tilrettelegging for elbåter" og andre nyttige dokumenter for fremtidens båtliv finner du på Elbåtnettverkets nettside


Seminaret arrangeres i et samarbeid mellom Elbåtnettverket, Norsk Elbåtforening, Interreg-prosjektet go:LEIF og Bølgen bærekraftssenter.

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 27. februar
11:00 - 14:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Gratis

Påmelding
hvorfor-skal-kommuner-prioritere-elbåter---ragnhild-hammer,-arendal-kommune-og-goleif