Blå skog og havets ressurser

Hvordan forvalter vi 70 prosent av jordas overflate? På verdens miljødag under Miljøuka i Kristiansand setter vi fokus på forvaltning av kystarealer, havarealer og havets ressurser og vern av mangfold i havet. Hva er blå skog og hvordan virker klimagassutslipp på livet i havet? Forskere og fagfolk innen marin forvaltning utfordres sammen med politikere på hvordan vi tar vare på livet i havet.

GRID Arendal i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norsk nettverk for blå skog, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter inviterer til et spennende innblikk i forvaltning og status for livet i havet.

Arrangementet blir også streamet, og du kan følge det her direkte i toppbildet, eller denne lenka:

https://vimeo.com/event/3371875

Les også mer om tema i kronikken i Fædrelandsvennen

PROGRAM

Konferansier er forfatter og forlagsredaktør Birger Emanuelsen

14.00: Hva betyr naturavtalen for havet?
ved Torill Sæterøy, leder for programmet for marint miljø i GRID-Arendal

GRID-Arendal’s program for Marint Miljø jobber for et sunnere hav i det globale sør. Gjennom kommunikasjon og kapasitetsbygging styrker vi bærekraftig havforvaltning og bevaring av blå skoger på en måte som gagner klimaet, naturen og menneskene langs kysten.

14.15: Hva er blå skog?
ved Cecilie Wathne, prosjektleder for Norsk nettverk for blå skog

Blå skog er en fellesbetegnelse på vegetasjonen i havet slik som tang og tare, ålegress, og tidevannseng og sump. Disse «skogene» er verdifulle fordi de har flere viktige oppgaver i naturen. De produser oksygen, lagrer karbon, og er et viktig matfat, gyte- og oppvekstområde for en stor andel av marint og kystnært liv. Nasjonalt er bærekraftig bruk av marine økosystemer en hjørnestein i Norges mål om å utvikle en blågrønne økonomi.

14.30: Hvordan forvaltes en nasjonalpark langs kysten?
ved Jenny Marie Gulbrandsen, nasjonalparkforvalter i Raet nasjonalpark

Raet Nasjonalpark med sine 607 km2 er Norges største marine nasjonalpark, og hele 98 % av verneområdet er hav. Nasjonalparken har vernet både havbunn og økosystemer, og på land er det kystlyngheier og strandenger. Hvordan går det med havøkosystemet i nasjonalparken? Er vernet godt nok? Og hva kan vi gjøre bedre? Her kan du lese om prosjektet bevar Raet

14.45: Hvordan står det til med livet i Kristiansandsfjorden?
ved Atle Torvik Kristiansen, senior miljørådgiver i Multiconsult, som presenterer status i en ny rapport bestilt av Kristiansand kommune og Fjordgruppa. 

​Kristiansandsfjorden har lenge vært en av Norges mest forurensede fjorder. Forurensningen har vært svært sammensatt med ulike miljøgifter fra mange kilder som industriutslipp, skipstrafikk, kloakk og søppelfyllinger. En rekke tiltak de siste 25 årene gjør at vi i dag kan bade og spise fisken her.

Resultatene fra miljøovervåkingen viser at fjorden er i bedring, men det er ennå et stykke frem til målet i vannforskriften om god økologisk og kjemisk tilstand.​ Forbedring av miljøtilstanden vil kreve innsats fra mange. Utfordringene er sammensatte. 

Et steg i dette arbeide er en helhetlig rapport om Kristiansandsfjorden som «Fjordgruppa» og Kristiansand kommune har bestilt som et spleiselag. Rapporten som presenteres inneholder en helhetlig vurdering av utviklingen av miljøtilstanden over tid i fjorden, vurdering av overordnede tiltak fremover for å oppnå miljømål og også behov for endringer i videre overvåking.

15:00: Pause, med nydelige smakebiter av sjømat fra Reinhartsen sjømatgrossist og delikatesse

15.15: Ulike typer vern for å bevare livet i havet
ved forsker Alf Ring Kleiven, Havforskningsinstituttet.

Marint vern kan være så mangt, fra strengt beskyttet til minimalt beskyttet. Hva viser forskningen om hva som skal til for å oppnå effektiv bevaring av naturmangfoldet?

15.30: Sammen om en levende kyst
Om ulike interesser i forvaltningen av kysten, ved Ingunn Løvdal, miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Agder. 

Løvdal informerer om et pågående initiativ med å etablere en regional samarbeidsplattform for å nå målet for Agderkysten i den internasjonale Naturavtalen, om bevaring av 30 prosent av land og hav innen 2030. Miljøverndirektøren forteller om Statsforvalterens rolle og oppdrag med bærekraftmål 17 som handler om samarbeid.

15.45: Politikere utfordres og debatt

Politikerne utfordres på hvordan de vil verne og forvalte havets ressurser (1,5 min hver):

Ordførerkandidater:
Kenneth Mørk (Ap), Kristiansand
Hildegunn Seip (MDG), Kristiansand
Jacob Handegard (V), Kristiansand
Arnt Gunnar Tønnessen (V), Grimstad 
 

Tom Jørgensen, (FrP) Kristiansand
Nicolai Østeby tredjekandidat til bystyret, Kristiansand
Jonas Ek (KrFU) tredjekandidat til bystyret Kristiansand

Fylkeskandidater:
Arne Thomassen (H), sittende fylkesordfører
Mirell Høyer-Berntsen (SV), fylkesordførerkandidat og gruppeleder

Debattleder Birger Emanuelsen

1615: Slutt

 

Arrangementet er en del av Miljøuka i Kristiansand, og vi anbefaler å delta på Åpningsfesten kl. 17.00 på Kilden samme dag.  Her kommer blant andre forfatter Maja Lunde, som har skrevet boka "Blå".

Vi distribuerer også opptak av foredragene i ettertid, også tekstet til engelsk.

Her kan du lese om sjøforsikringsselskapet GARD som sponser arrangementet.

- Havet er fundamentet for det vi i Gard driver med. Forskning viser dessverre at det ikke står så bra til med havet, og havet er essensielt i utfordringene verden står overfor, sier Live Sydness, bærekraftsansvarlig Gard, som er verdens største sjøforsikringsselskap.

Arrangementet er sponset av:

Praktisk informasjon

Tid

mandag, 5. juni
14:00 - 16:15

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

Gratis, men krever påmelding

PÅMELDING