bilde-berekraftarrangement--(1).

Bærekraftskommunikasjon -hva fungerer?

Bli med når Kommunikasjonsforeningen Agder, Forum for utvikling og miljø and Strømmestiftelsen inviterer til diskusjon. Bærekraftskommunikasjon: Hva fungerer -og hvorfor er det så vanskelig?

BÆREKRAFTSKOMMUNIKASJON - HVA FUNGERER BEST OG HVORFOR ER DET VANSKELIG?

Bli med når Kommunikasjonsforeningen i Agder, Forum for utvikling og miljø og Strømmestiftelsen inviterer til diskusjon. Bærekraftskommunikasjon: Hva fungerer -og hvorfor er det så vanskelig?

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan frem mot 2030.  Bærekraftsmål nr. 1 har som mål å utrydde fattigdom. En bærekraftig utvikling er avgjørende for å kunne utrydde fattigdommen. 29. november inviteres det til samtale rundt hvordan kommunikasjon spiller inn i arbeidet med å nå bærekraftmålene

 

Program:

Bolk 1: Introduksjon

Strømmestiftelsen presenterer bærekraftsmålene og deres arbeid med dem, og Forum for utvikling og miljø snakker om samstemthet rundt bærekraftsmålene. Deretter vil etisk handel holde en presentasjon som leder opp til panelsamtalen.

 

Bolk 2: Panelsamtale 

Kai Steffen Østensen leder samtalen med paneldeltakere fra klimaalliansen, Nye Veier og Arendal fosskompani. 

Deltakere:

Klimapartner Agder:

Anette Katarine Stave Severinsen 

Anette Katrine Stave Severinsen er leder nettverket Klimapartnere i Agder. Tidligere fagansvarlig for klima- og miljørapportering i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hun er styremedlem i Ombrukshub Sørlandet AS og brenner for å dytte virksomheter i en mer klimavennlig retning.

 

 

Arendal fossekompani:

Hanne Nyborg Watts stiller 

Hanne har Master i innovasjon og entreprenørskap fra SKEMA Business School. Hun har jobbet i Grønn kontakt og drevet med oppstartsbedrifter.

Nye Veier:

Maarten Van Der Eyden

Maarten Lohne van der Eynden er fagansvarlig for fagfeltet bærekraft i Nye Veier. Han har tidligere jobbet med klima, miljø og bærekraft fra flere ulike innfallsvinkler i både offentlig og privat sektor, blant annet gjennom stillinger i Klima- og miljødepartementet og i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Han er utdannet innen økologi og naturforvaltning, men har også alltid vært opptatt av den positive endringskraften som ligger i gode historie. 

Samtaleleder:

Kai Steffen Østensen 

Kai Steffen Østensen jobber i dag som samfunnskontakt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Han er utdannet samfunnsplanlegger fra Universitetet i Agder (UiA) og er folkevalgt i Agder fylkesting og fylkesutvalg. Han kommer fra jobben som politisk rådgiver i Støre-regjeringen.

 

Velkommen til panelsamtale om bærekraftskommunikasjon. Personer med forskjellige bakgrunn deler sin erfaring med bærekraft og de utfordringer det medfører.

Arrangører. Forum for utvikling og miljø, Strømmestiftelsen og Kommunikasjonsforeningen Agder.

Enkel mat og servering.

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 29. november
18:00 - 20:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Gratis

Påmelding