1berekraft-som-vekstdriver.

Bærekraft som vekstdriver

Ønsker du å sørge for vekst i din bedrift, ferdig tilrettelagt for fremtidens krav til bærekraft? Bli med på to intense halvdagsseminarer der vi jobber sammen for å forstå bedriftens nå-situasjon og se muligheter for verdiskapning i det grønne skiftet. 

Dag 1  Din Bedrift og Bærekraft

Forstå Nå-situasjon

-> Hva er egentlig bærekraft? Det store & lille bildet

-> Hvor moden er din bedrift på bærekraft ift andre?

-> 3 nivåer av bærekraft, hvor ligger dere??

-> Hva er aller viktigst for din bedrift på bærekraft nå og framover?

-> Hvordan kan du koble bærekraft med business/verdiskaping?

-> Beste praksis, eksempler

 

Hvordan ser framtiden ut? Hvilke muligheter finnes?

              -> Kartlegging av framtiden og mulighetsrom

              -> Hva må man gjøre nå for å komme dit?

-> Beste praksis, eksempler

 

Bærekraft og ikke-bærekraft

-> Hva er ikke-bærekraftig business som vi må vekk fra

-> Hva er grader av bærekraftige forretningsmodeller

-> Hvordan ser forretningsmodellen(e) til din bedrift ut?

-> En stegvis oppskrift du kan følge

-> Beste praksis, eksempler
 

 

Dag 2  Praktisk mini-workshop i raskt tempo:

-> Start nå: Design en verdiskapende bærekraftsreise for Din Bedrift, få støtte av andre på veien

 

1. Muligheter

2. Visjoner

3. Hindringer

4. Drivere/ressurser

5. Samarbeid & Nettverk

 

Hvorfor og hvordan kan du skape størst mulige verdier fra bærekraft?

 

 

Hva får du:

  • Verdiskapende, enkle og gode rammeverk/modeller du kan bruke i din arbeidshverdag, og som også kan brukes praktisk inn i dialog med andre bedrifter (eks kunder, leverandører, banker, investorer, ansatte).
  • Få jobbet med ditt eget case på dine bærekraftige muligheter og verdiskaping
  • Gi og få innspill til andre lokale bedrifter/ledere samtidig
  • Hvordan gå fra at det føles som et skummelt monster i horisonten, til at man kan gjøre noe som man selv synes er veldig interessant og gøy for deg og de rundt, og som gir deg muligheter.
  • Hvordan kan dette gjøres enklere?
  • Møt andre lokalt som også er nysgjerrig på dette, kanskje det blir en liten gjeng som backer hverandre ut av det?
  • -> Går fra : overveldende, skummelt, massivt, ressurskrevende, vet ikke helt hva man skal gjøre
  • -> Kommer til: nysgjerrig, motivert, finne samarbeidspartnere

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 4. juni
12:00 - 15:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Første samling: 2.000,-
Begge samlinger: 3.000,-

Påmelding
berekraft-som-vekstdriver-2