1berekraft-som-vekstdriver.

Bærekraft som vekstdriver

Ønsker du å sørge for vekst i din bedrift, ferdig tilrettelagt for fremtidens krav til bærekraft? Bli med på to intense halvdagsseminarer der vi jobber sammen for å forstå bedriftens nå-situasjon og se muligheter for verdiskapning i det grønne skiftet. 

Praktisk informasjon

Tid

tirsdag, 4. juni
12:00 - 15:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A, 1.etasje

Pris

Første samling: 2.000,-
Begge samlinger: 3.000,-

Påmelding
berekraft-som-vekstdriver-2