arbeidsverksted-–-pa-vei-mot-gronn-omstilling

Arbeidsverksted – På vei mot grønn omstilling!

Stiftelsen Miljøfyrtårn, Urke ANS og Bølgen Bærekraftssenteret inviterer fremoverlente og nysgjerrige bedrifter til det spennende arbeidsverkested – På vei mot grønn omstilling.

Et NYTT VERKTØY presenteres

I løpet av dette arbeidsverkstedet blir du presentert for Miljøfyrtårn-ordningen og videre få en innføring i og få arbeide med Miljøfyrtårn sin vesentlighetsanalyse. Dette verktøyet anvendes ved sertifiseringsprosessen for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

I løpet av arbeidsverkstedet skal vi kartlegge og analysere virksomhetens vesentlige påvirkninger på klima og miljø, gjennom kartlegging og vurdering av virksomhetens miljøaspekter. Vesentlighetsanalysen vil da brukes som hjelpemiddel til å vurdere hvilke aktiviteter, varer eller tjenester som gir mest mening for dere å gjøre noe med og forbedre – og som har størst miljøpåvirkning.

Her har du en unik mulighet til å begynne din reise mot grønn omstilling.

Med oss har vi Bjørn Henrik Brandtenborg, rådgiver for konsulentutvikling hos Miljøfyrtårn og Hans Stefan Urke, Miljøfyrtårnkonsulent fra Urke ANS. De vil presentere og veilede deltakerne gjennom bruk av vesentlighetsanalysen, og videre fortelle mer om veien videre til å bli et Miljøfyrtårn.

Praktisk informasjon

Tid

fredag, 3. juni
12:00 - 13:30

Sted

Bølgen Bærekraftsenter, Dronningsgate 2A, 3. etg

Pris

gratis

Påmelding