adobestock_468191602.
Illustrasjonsbilde sirkulær økonomi, Adobe Stock

Agder symbiose - sirkulære Agder

En industriaktørs overskudd eller avfall, kan være en viktig ressurs for en annen. Ved å samarbeide og dele ressurser på tvers av bedrifter og bransjer kan vi redusere kostnader og miljøavtrykk. Samtidig forbedrer vi business case og konkurransekraft i bedriftene. Agder symbiose inviterer til kunnskapsdeling og nettverksbygging innen temaet sirkulær økonomi og industriell symbiose.

Kom og få tilgang til siste kunnskap innenfor dette fagfeltet!

Målgruppen for arrangementet er interessenter fra både offentlig og privat sektor.

Du vil blant annet få høre om:

Hvilke krav EU stiller til virksomheter, og hvordan EU drar markedet i en grønnere og mer sirkulær retning - ved Christophe Pinck og Stine Skagestad fra Eyde-klyngen
Mer om EUsatsing på HUB for sirkulærøkonomi ledet av Pinck.

Hvordan det offentlige kan bidra til mer sirkulær industri, og hvilke virkemidler som er tilgjengelige for virksomhetene – ved Agder symbiose, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Eyde-klyngen

Hva som er viktig for å lykkes med industriell symbiose – ved Emelie Eriksen og Maren S. Eriksen fra Handelshøyskolen ved UiA

Hvordan Glencore og prosjektet «Green industry hub» jobber for å skape sirkulære løsninger – ved Kai Johansen fra Glencore og Gunnar Kulia fra Eyde-klyngen.

Velkommen!

 

Agder symbiose er en regional samarbeidsplattform og et nettverk mellom Agder fylkeskommune, UiA Handelshøyskolen, Arendal kommune, Kristiansand kommune, Lister nyskaping, Eyde-klyngen og UiA Enters.

Praktisk informasjon

Tid

onsdag, 19. april
09:00 - 12:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A

Pris

Gratis

PROGRAM OG PÅMELDING