sirkuler

Agder symbiose

Agder symbiose er en regional satsing, der Agder fylkeskommune, sammen med representanter fra Kristiansand kommune, Arendal kommune og Lister nyskaping skal jobbe videre med å legge til rette for utviklingen av symbiosetenkning og sirkulær økonomi i Agder.

Dette skal skje i tett samarbeid med Eyde-klyngen og Universitetet i Agder (ENTERS). Agder symbiose skal i første omgang bidra til å inspirere, informere, koble aktører og koordinere ulike initiativ, samt være en faglig møteplass for lokale initiativ i hele Agder. I tillegg vil nettverket støtte og delta i prosjekter som vil bidra til omstilling til en sirkulær økonomi på Agder.

Målgruppe: Offentlig (bedrifter som er spesielt relevante kan inviteres inn). Næringssjefer, planmyndighet/plan plansjefer, klima og miljøkontakter.

Sted: Bølgen Bærekraftssenter, Vestre Strandgate 12, Kristiansand

Tid: 13.00-15.00

Vi ser frem til å treffe dere og presentere den regionale satsningen på Agder symbiose, vi ønsker å inspirere med gode bedrifts case samt gi dere informasjon om hva det innebærer av muligheter for dere.

 

Praktisk informasjon

Tid

torsdag, 7. april
13:00 - 15:00

Sted

Bølgen bærekraftsenter

Pris

Inviterte

Påmelding