header-fullformat2

ACT24: Art, Culture and Regulation

Et lite, men ambisiøst fagmiljø innen bærekraft og kultur har samlet seg til felles løft for fremtidig verdiskaping, drømme-verksteder og sterke lokale økonomiske kretsløp.

Nå inviterer vi deg med på COPAGDER: ACT24, hvor målet er å komme frem til kraftfull handling, bærekraftige insentiver og nye reguleringer. Sammen skal vi endre våre lokalsamfunn og innføre nye bærekraftige praksiser.

Dette er en møteplass for kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater, næringsaktører, organisasjoner, studenter, kulturarbeidere, kunstnere, digitalhoder, kulturinteresserte fagfolk med hjerte for bærekraft, eksperter på bærekraftig omstilling og representanter for hele verdikjeden innen kunst- og kulturproduksjon.

Du er invitert til å være med!

Program (endringer kan forekomme)

Torsdag

12:00 Velkommen ved konferansier Mira Svartnes Thorsen.

Kort innledning fra leder for Kulturutvalget i Kristiansand, Tor Kristian Ludvigsen og leder for hovedutvalg kultur, Torunn Ostad.

12:15 - 12:45 Mark Lynas - on screen - Keynote + Q&A.

12:45 - 13:15 Kompetansesentrene: Hvorfor bærekraft?

13:15 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 Grønnere investeringer og støtteordninger

10 millioner til sirkulære, bærekraftige løsninger i kulturbygg landet rundt fra Kulturrom. Hva kan vi lære av prosessen og hvilke nye virkemidler trenger vi?

Samtale med Maren Lundhaug, Nina Popperud, Tor Kristian Ludvigsen og Torunn Ostad
Ordstyrer: Cathrine Barth


Workshop med Senter for Entreprenørskap, Universitetet i Agder


15:00 - 15:15 Pause Kaffe/Te

15:15 - 16:15 En ny standard for fremtidig kunst og kultur

Kunst- og kulturfeltet har ligget i front på mange felt, alltid. Vi plukker opp signaler og tendenser og bærer dem inn i populærkulturen. Det er vilje i feltet til å delta i den store samfunnsdugnaden, og kommuner, fylker og andre kan bidra gjennom å stille høyere krav til leverandører og leietagere. Vi presenterer feltets grønne veikart, Grønn Arrangørstandard og Green Producers Tool og
EU-kommisjonens bestillingsrapport om hvordan kulturfeltet kan bidra inn i energikrisen.

Kaia Brænne, NOKU
Linnea Swensson, A Greener Festival / Det Grønne Veikartet
Rhiannon Edwards, Virke
Elizabeth Rojas, Kristiansand Kommune
Tonje Kaada, Øyafestivalen
Maren Lundhaug, Lofotrådet


Workshop med Senter for Entreprenørskap, Universitetet i Agder

16:15 - 16:30 Pause


16:30 - 17:30 Foredrag & workshop: Hvilken påvirkning har oljen på
 norsk kulturliv?

Det har de siste årene blitt et stadig større fokus på bærekraft hos norske kulturaktører. Men det har vært lite debatt rundt næringen som står for nesten 90 prosent av alle klimautslipp: fossilindustrien. 

Julie Forchhammer fra Klimakultur vil ta for seg spørsmål som:
-Hvorfor snakker norske kulturledere så lite om olje - og har de i det hele tatt et ytringsrom til å reflektere over temaet?
-Vi snakker mye om at staten skal ha en armlengdes avstand til kunsten. Bør det samme gjelde for kulturfeltet og petroleumsindustrien? Hva er egentlig forskjellen på å motta oljespons og å motta
kulturstøtte fra staten? Hvordan jobber det internasjonale kulturfeltet med denne tematikken?

17:30 - 19:30 Middag

20:00 - byutvikling/kuntnerisk innslag

 

Fredag

09:00 Kaffe, te, mingling, frokost

09:30 - 10:00 Lars Petter Maltby - Klimautvalget 2050 + Q&A

10:00 - 10:45 Green Touring

Ordstyrer: Rachel Ann Lewis, Dirty Old Town
Thomas Johansson

10:45 - 11:00  Pause

11:00 - 12:30 Hvordan små tuer kan endre store elver.

Nedvekst, innkjøp og kraften i nettverk. Hvordan kan vi bruke kulturfeltet til å eksperimentere i nettverk, bygge tillit lokalt og styrke de økonomiske og samfunnsmessige båndene lokalt og regionalt? Grønne regionale verdikjeder som bygger aktivitet og sirkulære kretsløp.


Maren Lundhaug - 15 minutter
Hege Westskog - 20 minutter
Siri Haugan Holden - 15 minutter


12:30 - 13:15 Lunsj

13:15 - 14:15 Hva sier neste generasjon? _

Titusenvis av unge demonstrerte for fremtiden for noen år siden. Barnekonvensjonen stadfester at enhver som ønsker å legge frem legitime forslag, bør ha drøftet dem med barn og unge. Kulturtanken
løfter i denne sesjonen hvordan vi skal bruke kunst og kultur for å bygge kjærlighet og kjennskap til natur, lære strategier for å tilegne seg erfaring og kunnskap om hvordan man skaper forskjellige
uttrykk og mobilisere til friskt mot og samarbeid for klimahandling og håndtering av naturkrisen.


Workshop ved Andreas Magnusson og lokale ungdommer

14:15 - 14:30 Pause

14:30 - 15:15 Hva nå? Hvor skal vi videre?

Sesjonen foregår på engelsk
Bjarne Sverkeli
Ladeja Kosir
Cathrine Barth
Lars Petter Maltby

15:30 - 16:15

Workshop om hvor symposiets deltakere vil se dette videre.

16:15 - 16:30 Avsluttende ord og takksigelser

17:00 - 19:00 Pils og pølse med Sørf og Sørnorsk Jazzsenter på Kraftverk
VR/XR-opplevelse 

Praktisk informasjon

Tid

torsdag, 14. mars
11:30 - fredag, 15. mars - 16:00

Sted

Clarion Hotel Ernst Kristiansand

Pris

Fra 1.449,-

Påmelding