Omstilling

For å løse utfordringene med klimagassutslipp og overforbruk av ressurser, må både store og små bedrifter gjøre endringer. Vi samarbeider gjerne med deg for å finne løsninger!

Vi kan bidra ved kartlegging av din bedrifts risikoer og utfordringer -og vi kan være med å utarbeide strategi- og handlingsplaner for hvordan din bedrift kan redusere klimagassutslipp og ressursbruk. Vi samarbeider med rådgivere fra ulike bransjer og kan hjelpe deg å lage et bra opplegg for din bedrift. 

 

-risikovurdering

-definere bærekraftsmål

-bærekraftsrapportering

-klimagassregnskap

-bærekraft inn i strategi og handlingsplan

-opplæring bærekraft for bedriftens ansatte

-opplæring i bærekraft for styret og ledelsen

-kommunikasjon rundt bærekraft

-miljøsertifisering

 

Ta kontakt dersom du ønsker en prat med oss!

 

Kontakt oss