Byutvikling

Bygg‐ og anleggsindustrien står for en høy andel av energiforbruk, klimagassutslipp, forbruk av råmaterialer og har høy produksjon av avfall. Bygg, anlegg og byutvikling er et område der vi kan få til stor reduksjon i klimagassutslipp på kort tid!

Med grønn by // grønne bygg er vi i gang med arbeidet for å kartlegge bransjens ønsker og behov. Hva må til for å få på plass kortsiktige og langsiktige grønne innkjøp og prosjekter? Vårt arbeid er i oppstartsfasen, og det er viktig at vår innsats blir i tråd med bransjens ønsker.

Det er vår ambisjon å jobbe regionalt. Vi ser etter muligheter for  samarbeidsprosjekter som kan kvalifisere for nasjonale og internasjonale midler. Vi ønsker å skape en arena for kunnskapsdeling. Hos oss kan du vise frem ditt bærekraftige bygg eller prosjekt og dele din kunnskap for å inspirere andre. Vi inviterer til kurs og seminarer om ulike temaer som sirkulærøkonomi, elektrifisering av maskinparken, solceller, strømsparing, bygge i tre, rehabilitering, dyrkbare tak m.m. Få med deg det som skjer hos oss!

Vi setter også i gang ulike små og store prosjekter. Ta gjerne kontakt dersom du har et tiltak eller et prosjekt på gang og du tenker at Bølgen bærekraftsenter kan være aktuell samarbeidspartner!

Våre prosjekter
Byutvikling

Omstilling

For å løse utfordringene med klimagassutslipp og overforbruk av ressurser, må både store og små bedrifter gjøre endringer. Vi samarbeider gjerne med deg for å finne løsninger!

Vi kan bidra ved kartlegging av din bedrifts risikoer og utfordringer -og vi kan være med å utarbeide strategi- og handlingsplaner for hvordan din bedrift kan redusere klimagassutslipp og ressursbruk. Vi samarbeider med rådgivere fra ulike bransjer og kan hjelpe deg å lage et bra opplegg for din bedrift. 

 • risikovurdering
 • definere bærekraftsmål
 • bærekraftsrapportering
 • klimagassregnskap
 • bærekraft inn i strategi og handlingsplan
 • opplæring bærekraft for bedriftens ansatte
 • opplæring i bærekraft for styret og ledelsen
 • kommunikasjon rundt bærekraft
 • miljøsertifisering

Ta kontakt dersom du ønsker en prat med oss!

Kontakt oss
Omstilling

Innovasjon

Vi ønsker innovatører, tenkere, ildsjeler og handlekraft velkommen: Bli med å finne nye løsninger på vår tids samfunnsutfordringer!

Sitter du på en ide eller et ønske om å utvikle løsninger som kan redusere klimagassutslipp, redusere ressursforbruk eller øke sirkulære ressursløp? Jobber du for inkludering og flere i arbeid? 

Her på Bølgen bærekraftsenter arbeider vi på tvers av de tre bærekrafts-dimensjonene. Vi legger til rette for samhandling mellom etablert næringsliv, gründere, akademia, frivillighet og ildsjeler. 

Vi tilbyr:

 • kontorer i ulike prisklasser
 • møterom med moderne utstyr
 • tilbud om kurs og seminarer
 • rom til produksjon av webinar eller podcast
 • arrangementslokaler
 • nettverk med andre gründere
 • sparring og bedriftsrådgivning
 • administrativ støtte og god service
 • hyggelige fellesarealer
 • takterrasse
 • sykkelparkering 
Bli med
Innovasjon

Mat

Vi jobber med å få etablert et mathus i 1.etasje hos oss i Bølgen bærekraftsenter.
Mer informasjon kommer!

Har du lyst å være med å dele din kunnskap om bærekraftig mat og urbant landbruk? 

Kontakt oss
Mat